Andelsgalleriet

ANDELSGALLERIET

Lindholm & Elkjær

Hornshøj Gamle Mejeri

Mosebyvej 9 c

7500  Holstebro

Tel. 97 423909

E-mail:

alle@andelsgalleriet.dk

Etape 1. Indretning af 176 m2. Beboelse i den sydlige del af bygningen, som  oprindeligt tjente som bestyrerbolig.

 

Forårt 2000. Klar, parat, start…...

Vindushuller tilpasses

Skorstenen reetableres

Perron restaureres.

Stueetagen isoleres.

Kældertrappe reetableres.

Vand og kloak tilsluttes.

Fjernvarme tilsluttes.

Oprydning

Loftetagen  indrettes.

Godt  Nytår 2001

Vi flyttede ind i vores nye hjem  midt i oktober 2000.  Vinduer og døre kom først

i den 12. december så i starten havde vi bare plasfolie som vinduer.

Vi slikkede vores sår i nogle måneder  samtidig  med at vi planlagde  projekt nordfløj, som skulle vise sig at være en større og vanskeligere opgave.