Andelsgalleriet

ANDELSGALLERIET

Lindholm & Elkjær

Hornshøj Gamle Mejeri

Mosebyvej 9 c

7500  Holstebro

Tel. 97 423909

E-mail:

alle@andelsgalleriet.dk

Etape 2. Indretning af to ejerlejligheder i den nordlige ende, som tidligere tjente som fyrrum, maskinrum

samt værelser til de ansatte.

Tidligt forår 2002. Indvendig  nedbrydning

Den gamle kedel fra 1934 bliver fjernet.

Jerngården skærer kedlen i stykker..

Vi har stadig enderne af denne kedel.

Vinduer og døre monteres i skummesalen.

Etageadskillelse monteres.

I nordfløjen  er det kun de oprindelige ydermure som står tilbage.

Projektet var noget mere omfattende end vi havde regnet med, men til gengæld er vi ret stolte af resultatet.